2009
, Konstnärlig gestaltning Kv Kalkbruket, Årstadal, Stockholm. Uppdragsgivare: Familjebostäder