ŠJenny Nolstam

Skoltiden, Olandsskolan. Livstiden. 2009 ©Jenny Nolstam

Bergsformation av stenullsskivor belagd med gummi, ett hål i golvet och
en armatur. Livstiden visar nutid genom rytmiska hjärtslag.