ŠJenny Nolstam

Skoltiden, Olandsskolan. 2009 ©Jenny Nolstam

En röd tidlinje infälld i golv tillsammans med markarmaturer. Linjen mäter ett skolår indelat i veckointervaller.
Varje vecka slår en lampa om från rött till blått, tills hela linjen lyser blått i slutet av skolåret