ŠJenny Nolstam

Skoltiden, Olandsskolan. Rymdtiden. 2009 ©Jenny Nolstam

Lysande samt transparenta glober i olika storlekar.
Globerna mäter ett dygn genom att skifta färg.