Olandsskolan, Alunda, Östhammars kommun
Uppdragsgivare: Statens konstråd och Östhammars kommun. Färdigställt 2009
Se presentation(pdf)

En installation i tre delar, samtliga innehåller programmerat RGB-LED-ljus.:

Skoltiden: Röd tidlinje infälld i golv tillsammans med markarmaturer. Linjen mäter ett skolår indelat i veckointervaller.

Rymdtiden
: Lysande samt transparenta glober i olika storlekar. Globerna mäter ett dygn genom att skifta färg.

Livstiden
: Bergsformation med gummiyta, ett hål i golvet och en armatur. Livstiden visar nutid genom rytmiska hjärtslag.

 
Skoltiden
Olandsskolan
Projektbeskrivning