Gnomon är en äldre benämning på solur.

Precis som ett traditionellt solur visar Mekaniska Gnomon tiden med ljus;
genom att dela in dygnet i olika färgsken.

Den långsamt färgskiftande planeten snurrar ett varv per dygn.

Se presentation(pdf)

 
Mekanisk Gnomon Projektbeskrivning