"Golvet är Jordens tak,
slitage är tidens patina"

Golv som berättar sin levnadshistoria.
Flera lager av material/färger nöts ned
till olika nivåer beroende av hur rummet används. Ett mönster i ständig
förändring bildas.

 
Topografiskt golv Projektbeskrivning