ŠJenny Nolstam

Pneumatic Konstnärlig gestaltning på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.