Konstnärlig gestaltning på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

En del i projektet
"Konst och Rörpost i dialog"
på uppdrag av Sthlms Läns Landsting
Färdigställt 2005

Kulvertförbindelse mellan
Astrid Lindgrens Barnsjukhus
och Huvudbyggnaden
Se presentation(pdf)

 
Pneumatic Projektbeskrivning